T

Informācijas centra un Tērvetes dabas parka ieejas atrašanās vieta: "Tērvetes sils",
T
ērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730.
Kontaktinformācija:
telefons: +371 6 3726212


e-pasts: tervete@lvm.lv
www.mammadaba.lv

   ērvetes dabas parks jau vairāk nekā piecdesmit gadus ir viena no tūristu iecienītākajām vietām Latvijā. Parks, ko apsaimnieko AS Latvijas valsts meži”, ir labākā un draudzīgākā atpūtas vieta ģimenei ar bērniem un tiem, kuri pasaulē prot lūkoties ar bērna acīm, priecāties par dabas un pasakas lielisko saspēli.

Iecien
ītākās parka vietas ir Pasaku mežs, Rotaļu laukums un Rūķīšu mežs (kopumā 300 hektāri). Šo tematisko meža daļu apskatei nepieciešamas vismaz 3 stundas. Ne vienā vien dabas draugā apbrīnu izraisa unikālais priežu sils, kura majestātisko koku mūža ilgums tuvojas 300 gadiem. Ne tikai Veco priežu parka daļu, bet visu mežu caurvij takas klusām pastaigām. Parkam cauri plūst čalojošā Tērvetes upīte ar vairākiem koka tiltiņiem, kas mudina atpūsties no ikdienas steigas, baudīt nesteidzīgu atpūtu.

T
ērvetes dabas parkā var sastapt vairāk nekā simts koka skulptūras un veidojumus. Lielākā daļa skulptūru veidotas pēc Latvijā ievērojamas rakstnieces Annas Brigaderes pasaku lugu motīviem.

Katru dienu park
ā no maija līdz oktobrim ikvienu mīļi sagaida dzīvie pasaku tēli: Rūķīšu mežā Rūķu māmiņa, Pasaku mežā draiskojas Sila raganiņa. Ekskursantus vizina Pasaku vilcieniņš, savukārt Rotaļu laukumā var sportot, izložņāt labirintu, pavizināties zirga pajūgā vai apmesties jaukā piknikā.

Akt
īvās atpūtas piekritēji pa parku var doties izbraukumā ar velosipēdiem.
P
   arkā ik gadu norisinās tradicionālie pasākumi: Lieldienu jampadracis, Valpurģu nakts, Vasaras sezonas atklāšanas svētki Pasakas modināšana”, Ģimeņu diena, ražas svētki - Miķeļdiena, „Pasakas midzināšana”, vides radošās darbnīcas bērnu grupām Rūķīšu mežā

T
ērvetes dabas parks 2009. gadā EDEN projekta ietvaros atzīts par Eiropas izcilāko tūrisma galamērķi Latvijā.

J
ūs esat vienmēr laipni gaidīti
T
ērvetes dabas parkā!